Hyödynnä kotitalousvähennys 2024!

Ajankohtaista

Tietoa palveluistamme

Käy lukemassa ajankohtaista tietoa palveluistamme sekä muista aurinkoenergiaan liittyvistä asioista.

Solarum Suomi Oy - Aurinkopaneelit

28.1.2024

Energiatuki – Investoi tulevaisuuteen ja hyödynnä tuet

Energiatuki voi olla esimerkiksi suora avustus tai verohelpotus, jota yritykset voivat saada energiatehokkuutta tukevista hankkeistaan. Lue, mitä energiatukia Suomessa on saatavilla, kuka niitä voi saada ja mitä niistä tulee tietää.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mikä on energiatuki?
 • Energiatuet vuonna 2024
 • Kuka voi saada energiatukea?
 • Energiatehokkuutta kaikkialle Suomeen Solarumilta

Mikä on energiatuki? –Tuen avulla kohti hiilineutraalimpaa Suomea

 

Energiatukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Tavoitteena on tukea hankkeita, joilla parhaiten arvioidaan voitavan edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoden 2030 EU-tavoitteiden ja vuoden 2035 kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ilman energiatukea jäisivät toteuttamatta. Tuen keskeisenä tavoitteena on madaltaa etenkin uuteen teknologiaan liittyviä teknisiä ja taloudellisia riskejä.

Panostamalla erityisesti uuden teknologian hankkeisiin tarkoituksena on saavuttaa yksittäisten hankkeiden suoria energia- tai ilmastovaikutuksia laajempia vaikutuksia, kuten positiivisia ulkoisvaikutuksia. Kokonaistavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti.

Energiatuki voi kattaa laajan kirjon toimia, kuten investoinnit energiatehokkuutta parantaviin teknologioihin, uusiutuvan energian hankkeisiin, energianhallintajärjestelmiin ja energiatehokkuuskonsultointiin. Tuki voi olla muodoltaan suoria avustuksia, lainoja alennetulla korolla, verohelpotuksia tai muita taloudellisia kannustimia, jotka on suunniteltu vähentämään näihin toimiin liittyviä kustannuksia.

Energiatuen tavoitteena on kannustaa mm. yrityksiä ja maatiloja investoimaan kestäviin energiaratkaisuihin, jotka eivät ainoastaan vähennä toiminnan ympäristövaikutuksia vaan myös parantavat taloudellista tehokkuutta pitkällä aikavälillä.

Energiatuki ei siis ole pelkästään ympäristöpoliittinen väline, vaan myös taloudellinen kannustin, joka tukee yritysten ja maatilojen kilpailukykyä ja kestävää kasvua.

Lue, kuinka aurinkopaneelit voivat säästää sinulle rahaa >>

Energiatuet vuonna 2024 

 

Suomessa energiatuet vaihtelevat vuosittain, ja niitä on hyödynnettävissä eri muodoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen ja hoitaa muut siihen liittyvät tehtävät, jos hankkeen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa. Muun tuen myöntämisestä päättää ja muut siihen liittyvät tehtävät hoitaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Business Finlandin energiatuki vuonna 2024 keskittyy edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Vuoden 2024 valtion talousarvion perusteella energiatuen määrään on tulossa merkittävä pudotus, mikä johtaa rahoituskriteerien kiristämiseen. Energiatukea myönnetään ensisijaisesti hankkeille, jotka edistävät uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä sekä energiatehokkuuteen liittyviin investointeihin. Lisätietoja vuoden 2024 rahoituskriteereistä ja hakuprosessista on tulossa helmikuussa 2024.

Sähköhyvitys on Energiaviraston myöntämä tuki, joka on suunnattu auttamaan kotitalouksia ja osaa yksityisistä elinkeinoharjoittajista energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Sähköhyvityksen määrä on 50 % sähkölaskun sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta, ja sen enimmäismäärä voi olla 700 euroa kuukaudessa.

Energiavirasto myöntää myös sähköistämistukea teollisuusalojen yrityksille.

Ympäristöministeriö on avasi joulukuussa 2023 hankehaun, jossa kunnat, kuntayhtymät, tutkimuslaitokset ja järjestöt voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana 800 000 euroa ja hakuaika päättyy 28.2.2024. Valtiontuen osuus on enintään 70 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Kuka voi saada energiatukea? 


Energiatuen saamisen edellytykset vaihtelevat tuen luonteen ja tarjolla olevien ohjelmien mukaan. Energiatuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa aiemmin käytetty ja ovat keskeisiä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä kaupallisista toteutuksista.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin Suomessa toteutettaviin investointi- tai selvityshankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää: uusiutuvan energian tuotantoa; energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; hukkalämmön hyödyntämistä; tai energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Lue, miten aurinkopaneelit pienentävät hiilijalanjälkeä >>

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kertoo, että energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet, ja yhteisöt, kuten esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Energiatukea eivät saa:

 • Asunto-osakeyhtiöt*
 • Asuinkiinteistöt* 
 • Maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet – lukuunottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, joissa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella (hakijana ei voi tällöinkään olla maatila) Maatilat voivat kuitenkin hakea mm. investointitukea.
 • Kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset, mukaan lukien jalostavat yritykset
 • Valtionosuutta saavat perustamishankkeet
 • Organisaatiot, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta joko kokonaan tai pääosin
 • Valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille

(* Asunto-osakeyhtiöiden ja asuinkiinteistöjen kannattaa selvittää, voivatko ne saada tukea Ympäristöministeriön alaiselta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta; kts. lisätietoa Aran sivuilta Energia-avustukset

Lisäksi ELY-keskuksilta voi hakea tukea öljylämmityksen vaihtamiseksi ekologisempaan lämmitysmuotoon: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi.

Maakunnalliset energianeuvojat auttavat teknisten ratkaisujen löytämiseksi. Energianeuvojat maakunnissa.

Rahoitusta ei myöskään voida myöntää, jos:

 • yrityksesi on maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan
 • yritykselläsi on verovelkaa, aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • yritykselläsi ei ole investoinnin tai selvityksen edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta

Energiatehokkuutta kaikkialle Suomeen Solarumilta

 

Voit saada energiatukea tai avustusta myös aurinkopaneelien hankintaan. Lisäksi kotitaloudet voivat hyödyntää kotitalousvähennystä aurinkosähköjärjestelmien asennuskustannuksista, jossa vähennyksen enimmäismäärä on 2250 euroa henkilöä kohden ja vähennykseen oikeuttava osuus on 40 % asennustyön kustannuksista. 

Aurinkopaneelit sopivat kaikkiin kiinteistöihin lämmitysmuodosta riippumatta. Voimalan teho mitoitetaan kiinteistön sähkön tarpeen mukaan. Mitä isompi kulutus, sitä tehokkaampi järjestelmä kannattaa hankkia. 

Meiltä saat aurinkopaneelit maatilallesi, omakotitaloosi, taloyhtiöösi tai yrityksesi kiinteistöön avaimet käteen -toteutuksella järkevään ja kilpailukykyiseen hintaan. Kartoitamme ja suunnittelemme aurinkovoimalat vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. Huolellisen suunnittelun ansiosta tiedämme etukäteen, mitä urakka sisältää ja voimme sanoa sentilleen, mitä aurinkovoimala kustantaa juuri sinun katollesi.

Projekti etenee kanssamme seuraavasti:

1. Urakan suunnittelu ja tarjous

2. Urakkasopimuksen allekirjoitus ja kotitalousvähennyslaskelma

3. Asennuksen aikataulutus

4. Asennus, toiminnan testaus, asennus- ja mittauspöytäkirjat

5. Työn jälkeen toimitamme postissa takuutodistuksen ja laskun, sekä kotitalousvähennystodistuksen

6. Kohde on valmis 

Jaa artikkeli

Varaa tapaaminen

Valitse tapaamisen aihe*
Haluttu tapaamismuoto*
Valitse aika*
Yhteystiedot*

Laskuri

Kiinteistön vuosikulutus*
Täytä pyydetyt kohdat ja saat suuntaa-antavat tiedon tarpeisiisi soveltuvan aurinkosähköjärjestelmän tehosta sähköpostiisi.

Laskuri soveltuu pientalojen aurinkosähköjärjestelmien mitoituksen arviointiin.
Yhteystiedot*

Arvontalomake

Osallistu arvontaan

Osallistut arvontaan täyttämällä ja lähettämällä alla olevan arvontalomakkeen.